ข่าวอุตสาหกรรม

ไฟถนนมีผลกระทบอะไรบ้าง?

2023-08-16

ไฟถนนให้ประโยชน์หลายประการ แต่ก็อาจมีผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจได้เช่นกัน ต่อไปนี้เป็นเอฟเฟกต์บางประการของไฟถนน:

ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น: ไฟถนนช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในเวลากลางคืน ทำให้ผู้ขับขี่ นักปั่นจักรยาน และคนเดินถนนสามารถนำทางไปตามถนนได้อย่างปลอดภัยได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งอาชญากรรมและทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น


การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น: ไฟถนนใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพิ่มต้นทุนด้านพลังงาน


มลภาวะทางแสง: ไฟถนนอาจทำให้เกิดมลภาวะทางแสง ซึ่งก็คือการทำให้ท้องฟ้ายามค่ำคืนสว่างขึ้นด้วยแสงประดิษฐ์ ซึ่งอาจรบกวนพฤติกรรมของสัตว์ป่า ทำลายระบบนิเวศ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์


Disruptions to circadian rhythm: Exposure to artificial light at night can interfere with the body's natural circadian rhythm, leading to sleep problems and other health issues.


ผลกระทบต่อพฤติกรรมสัตว์ป่า: ไฟถนนสามารถรบกวนพฤติกรรมของสัตว์ออกหากินเวลากลางคืน รวมถึงรูปแบบการอพยพ การผสมพันธุ์ และนิสัยการกินอาหาร


แสงจ้าและความรู้สึกไม่สบายตา: ไฟถนนที่ออกแบบมาไม่ดีหรือวางไม่ดีอาจทำให้เกิดแสงจ้าและไม่สบายตาสำหรับผู้ขับขี่ คนเดินถนน และนักปั่นจักรยาน